Idézetek meghívóra

 
 

Idézetek magyar szerzőktől

„Szeretem fölséges
Voltomat e nászban
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem.”
(Ady Endre)

„Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb.”
(Ady Endre)

 

„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
(Ady Endre)

 

„Egy napvirág-szemű menyasszony

s egy napsugár-lekű legény.

Tubarózsa illatozzon

s áldott legyen mámoruk.”

(Ady Endre: A mi gyermekünk)

 

„Amikor megszólal az orgona zenéje,

Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,

Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze.

Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre,

Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,

Melyet vissza soha nem kérek.

Szeress egy életen át,

úgy, mint én téged,

Akkor is ha megöregszünk,

És akkor is, ha már nem élek.”

(Ady Endre)

 

„Ami fél, azt ne fogadd,

egészet akarj és egészet adj!”

(Ady Endre)

 

„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,

és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.”

(Arany János)

 

„Tégy engem mint egy pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra,

mert kemény a szerelem mint a koporsó, és erős mint nagy vizeknek sodra.

No, szerelmem gyere menjünk a mezőre, illatoznak künn a mandragórák;

Már a szőllő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshozó fák. „

(Babits Mihály)

 

„Tegyen mást boldoggá a sors csalfa kénye:

Nékem te légy dajkám s ápolóm, Szerelem!

Zöld myrtus koszorúd a pályám szép reménye,

S könnyel ázott kendőd légyen szemfödelem.”

(Berzsenyi Dániel)

 

„A hatalmas szerelemnek

megemészutő tüze bánt.

Te lehetsz írja sebemnek,

gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása

eleven hajnali tűz,

ajakid harmatozása

sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal,

szeretőd amire kért:

ezer ambrózia csókkal

fizetek válaszodért.”

(Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem)

 

„A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a

filozófusok minden tudománya.”

(Jókai Mór)

 

„Tedd a kezed

homlokomra,

Mintha kezed

kezem volna.

Úgy őrizz, mint

ki gyilkolna,

mintha éltem

élted volna.

Úgy szeress,

mintha jó volna,

mintha szívem

szíved volna.”

(József Attila)

 

„Hiába fürösztöd önmagadban,

csak másban moshatod meg az arcodat.”

(József Attila)

 

„És beleborzongok, látván,

hogy Nélküled éltem.”

(József Attila)

 

„Csak azért nem szeretlek most még jobban, mert nem lehet már ennél jobban szeretni valakit.”

(József Attila: Levél Vágó Mártához)

 

„Aki halandó, csak halandót

szerethet halhatatlanul.”

(József Attila)

 

„Amit szívedbe rejtesz,

Szemednek tárd ki azt;

Amit szemednek sejtesz,

Szíveddel várd ki azt.”

(József Attila)

 

„Az én szívem sokat csatangolt,

de most már okul és tanul.

Aki halandó, csak halandót

szerethet halhatatlanul.”

(József Attila: Az én szívem sokat csatangolt)

 

„Rejtelmek ha zengenek,

őrt állok, mint mesébe?.

Bebújtattál engemet

talpig nehéz hűségbe.

Szól a szellő, szól a víz,

elpirulsz, ha megérted.

Szól a szem és szól a szív,

folyamodnak teérted.

Én is írom énekem:

ha már szeretlek téged,

tedd könnyűvé énnekem

ezt a nehéz hűséget.”

(József Attila)

 

„Szeretlek, mint anyját a gyermek,

mint mélyüket a hallgatag vermek,

szeretlek, mint a fényt a termek,

mint lángot a lélek, test a nyugalmat!

Szeretlek, mint élni szeretnek

halandók, amíg meg nem halnak.”

(József Attila)

 

„Visz a vonat, megyek utánad,

talán még ma meg is talállak,

talán kihül e lángoló arc,

talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!

Íme a kendő, törülközz meg!

Sül a hús, enyhítse étvágyad!

Ahol én fekszem, az az ágyad.”

(József A.: Óda)

 

„A semmi ágán ül szívem,

kis teste hangtalan vacog,

köréje gyűlnek szelíden

s nézik, nézik a csillagok.

(József Attila: Lassan, tűnődve - reménytelenül)

Csókot, csókra adjon aki hű nem állnok,

Aki büszke arra, hogy mellett állok,

Aki míg én alszom őrködik könnyezve,

És ha ébren vagok kacagó a kedve.”

(József Attila)

 

„Friss daloló szerelemmel elődbe

Vonszolom ifjú szívem s kacagok -

Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,

Shagyd a kezed a kezembe örökre.”

(József Attila)

 

„Jó érezni, hogy szeretlek.

Nagyon és egyre jobban.

Ott bujkálni két szemedben,

Rejtőzködni mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid már

szemeimben élnek és néznek,

S érezni azt, ha szép, veled szép

És csak veled teljes az élet.”

(Juhász Gyula)

 

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk

lehet, hogy léptünk még bizonytalan,

de indulunk a szépet, jót akarjuk,

érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

(Juhász Gyula)

 

„Egy mosolygásod volt csak minden,

de nekem elég volt egészen,

és én úgy őrzöm e mosolygást,

miként a napsugárt a tenger.”

(Juhász Gyula: Első szerelem)

 

„Kit szeressek,

ha nem téged.”

(Kányádi Sándor)

 

„Én sem volnék, ha nem volnál,

ha te hozzám nem hajolnál,

te sem volnál, ha nem volnék,

ha én hozzád nem hajolnék.

Osztódom én, osztódol te.

Só vagy az én kenyeremben,

mosoly vagy a bajuszomon,

könny vagyok a két szemedben.

Köt a véred, köt a vérem:

szeretőm vagy és testvérem.

Köt a vérem, köt a véred:

szeretőd vagyok s testvéred.

Szellőm vagy, ki megsimogatsz,

viharom, ki szerteszaggatsz,

szellőd vagyok, ki simogat,

viharod, ki szétszaggatlak.

Ha nem volnék, te sem volnál,

én sem volnék, ha nem volnál.

Vagyunk ketten két szép nyárfa,

s búvunk egymás árnyékába.”

(Kányádi Sándor: Két nyárfa)

 

„Akit párodul melléd rendelt az ég,

Becsüld meg, szorítsd meg kezét,

És ha minden álmod valósággá válik,

Akkor se feledd, légy hű mindhalálig!”

(Madách Imre)

 

Idézetek külföldi szerzőktől

„A hirtelen támadt szerelem,

amely házasságot indít, igazgyöngy,

gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb

művész csiszolt, kincs, amelyet a szív

legmélyén kell elrejteni.”

(Honoré de Balzac)

 

„Veled boldog vagyok,

Veled szelid vagyok,

Veled erős vagyok,

Veled nyugodt vagyok,

Veled mindig mosolygok.

Veled én,énmagam vagyok.

Nincs többé olyan,hogy nélküled,

Tervem és jövőm van veled.”

(Honoré de Balzac)

 

„Egyedül félszárnyú

angyalok vagyunk,

s csak úgy tudunk szárnyalni,

ha összekapaszkodunk.”

(Goethe)

 

„Volnék bármilyen,

Tiéd volnék, szivem.

Királyi adománnyal

Adnám magam által.

Volnék bármilyen,

Tiéd volnék, szivem.”

(Goethe)

 

„Szeretném, ha az életed alkonyán

ezüst hajjal majd megállsz,

még akkor is áldanád a napot,

melyen a sors téged velem összeadott.

Ha majd felemelem a fehér fátylad

és az elhangzott igent csókkal pecsételem meg,

ne ejts könnyet, csak halkan szólj,

ez kettőnk kívánsága volt.”

(Goethe)

 

„Legyen tanúm az ég, a föld, a tenger,

a sok madár, hal, s minden ember,

neked adom a szívemet, senki másnak,

az életemet meg mellé ráadásnak!”

(Goethe)

 

„Semmi nem ér többet a mai napnál.”

(Goethe)

 

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,

Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,

És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

(Goethe)

 

„Idő, állj meg egy pillanatra,

s ti, suhanó percek, várjatok,

amíg ők ketten esküt tesznek,

hogy egymáshoz örökké hűek lesznek,

csak addig várjatok!”

(Goethe)

 

„Rád gondolok, ha fényét füröszti a tengerár,

rád gondolok, forrás vizét ha festi a holdsugár.

Téged látlak, ha szél porozza távol utakat,

s éjjel, ha ing a kis palló a vándor lába alatt.

Téged hallak, ha tompán zúg a hullám és partra döng,

a ligetben ha néma csönd borul rám téged köszönt.

Lelkünk egymástól bármi messze válva összetalál.

A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.

Óh, jössz-e már!”

( Goethe)

 

„Tiéd volt a szív tavaszán nyílott első érzelem,

az utolsó dobbanás is a tiéd lesz kedvesem.

Te azért születtél, hogy szeressenek,

én azért születtem, hogy téged szeresselek.

S csak annyit ér az életem,

amennyi boldogságot adsz te nekem.

Azt adom, mi legnagyobb: a szívemet,

mely útra kelt és felkutatta tiedet.

Rejtsd el, őrizz, éltess engem kedvesem

én veled leszek, te leszel a mindenem.”

( Goethe)

 

„Szeress örökre

s boldog maradsz”

(Goethe)

 

„Minden nap szép, de a legszebb, amit a mai ad nekünk.

Reméljük, hogy hosszú lesz, és örökre együtt leszünk.”

(Goethe)

 

„Az ember egy napon rádöbben arra,

hogy az életben igazán semmi sem fontos.

Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az,

hogy valaki szeresse őt igazán.”

(Goethe)

 

„Volnék bármilyen,

Tiéd volnék, szívem.

Királyi adománnyal

Adnám magam által.

Volnék bármilyen

Tiéd volnék, szívem.”

(Goethe)

 

„Te vagy az egyetlen a földön,

Akiért mindent megteszek,

Veled életemet töltöm,

Nem csak a múló perceket.

Nem ígérek kincset, csillagot,

Csak hű szívet adhatok,

Érzem másé nem lehetsz,

Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz.

Nem tudjuk még, de jó nagyon,

itt vagy velem, s kezedet foghatom,

ezer veszély, szakadék mélye vár,

le fogjuk győzni, hiszen ketten vagyunk már.”

(Goethe)

 

„A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten ugyanabba az irányba néznek.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„Árnyék vagyok, mondja az árnyékod, megvetem a fényt. Pedig belőle él.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„Egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„Élj, szeress, légy boldog, és hidd el nekem: szeretni annyit jelent, mint élni valakiért, s ez teszi szebbé az életet.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„Légy szíves, szelídíts meg engem! Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, , és én is egyetlen leszek a te számodra.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„Szeretni egymást nem azt jelenti, hogy egymást nézzük, hanem együtt nézzük közös céljainkat.”

(Antoine de Saint – Exupéry)

 

„A szerelem a mennyek országának lehelete.”

(Victor Hugo)

 

„A szerelem annyira mindenható, hogy képes újjáteremteni az embert.”

(Dosztojevszkij)

 

„A szerelem az összes betegség közül a legegészségesebb.”

(Euripidész)

 

„A szerelem börtön, aminek boldogságból vannak a rácsai.”

(Claudia Cardinale)

 

"Mi nem hirdetjük

Fennen, hangos szóval,

Csak te, csak én, örökké

és holtodiglan.

Mi megpróbálunk

csendben boldogok lenni,

lelkünk mélyén

őszintén, igazán

szeretni."

(Stendhal)

 

"Ismerem azokat a szavakat,

amelyeket még ki sem ejtettél.

Már tudom hová tartasz,

mikor még el sem indulsz.

Tudok a féltett titkaidról,

amiket mélyen elrejtesz.

Mindent tudok rólad, kedvesem,

nem vagyok kém, csak szeretlek! "

(Jim Morrison)

 

Bibliai idézetek

„Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza!”

 (Márk 10:7-9)

 

„Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyekben is oldva lészen.

Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.”

(Máté 18:18-19)

 

„Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten szeretete bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk.”

(I. János 4:12)

 

„Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.”

(Zsoltárok 63:4)

 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

(Példabeszédek 4:23)

 

„Mint liliom a tövisek közt,

Olyan az én mátkám a lányok közt.

Mint almafa az erdőnek fái közt,

Olyan az én szerelmesem az ifjak közt.”

(Énekek éneke 2:2-3)

 

„Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.”

(Ruth 1:16-17)

 

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból.

Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülállónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.

Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?

Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.”

(Prédikátor könyve 4:9-12)

 

„Tégy engem, mintegy pecsétet a szívedre, mintegy pecsétet a karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír. A buzgó szerelem lángjai, az Úrnak lángjai.

Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet, a folyóvizek boríthatnák azt el. Ha az ember minden házabeli marháját adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt.”

(Énekek éneke 8:6-7)

 

Közmondások

„Ekkor így szólt a királyfi: Te az enyém, én a tiéd, mától fogva senki ember fia el nem választ bennünket egymástól.”

(Közmondás: Magyar népmeséből)

 

„Szerelmünk olyan, mint a ködös eső, mely lágyan szitál, de megárassza a folyót.”

(Közmondás: Afrikai közmondás)

 
Tedd fel kérdésed, és esküvőszervezőnk 48 órán belül igyekszik megválaszolni azt legjobb tudása szerint :)
kérdezz itt!
Öltözék tippek vőlegényekhez
------------------------------------------------------------
Legyen mókás az esküvőd!
------------------------------------------------------------
Válassz az alakodhoz illő menyasszonyi ruhát! Még több hír
 
 
Hírlevél feliratkozás
 
No name
 
Esküvőjük időpontja: - date -
Tovább a blogra