Meghívó szövegek

 
 

1.    ................... és .................. Örömmel értesítjük Önt és kedves családját, hogy örök hűséget esküszünk egymásnak, ezért szeretettel várjuk 2006. ......... -án .......... órakor Székesfehérváron a Városház téri Házasságkötő Teremben, majd a Bazilikában tartandó esküvőnkön.

2.    ................... és ................. Úgy döntöttünk, hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét, s e nemes napon, 2006. ..... -án házasságot kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves családja osztozna velünk a nap örömeiben, izgalmaiban és megtisztelne jelenlétével ........ órakor a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében majd ......... órakor a Bazilikában tartandó esküvőnkön (és az azt követő vacsorán.)

3.    .......................................... és .......................................... Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2006. ............. -án .......... órakor a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében és ........... órakor a Bazilikában tartandó esküvőnkre.

4.    ................................. és ................................. Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2006. .............. -án ............ órakor a Zeneiskola Dísztermében tartandó esküvőnkre (és az azt követő vacsorára.)

5.    .................................... és .................................... Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, legyenek velünk életünk legszebb perceiben, 2006. ........ -án ........... órakor a székesfehérvári Mátyás király körút 3. szám alatti házasságkötő teremben, majd ........ órakor a Bazilikában tartandó esküvőnkön, (és az azt követő vacsorán.)

6.    ...................... és ..................... Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk vadházasságunknak és 2006. ............ -tól már hivatalos formában is összetartozunk. Kedves rokonaink és barátaink társaságában szeretnénk ezt megünnepelni, ezért mindenkit szeretettel várunk a székesfehérvári Zeneiskola Dísztermében (Mátyás K. körút 3. sz.) a ......... órakor kezdődő ceremóniára. Hogy ne gyertek hiába, vendégül látunk benneteket ezt követően a Kodolányi Főiskola aulájában tartandó dínom - dánomon.

7.    ...................... és neje ..................  Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy legyen velünk gyermekeink NÓRA és JÁNOS egybekelésének legszebb perceiben 2006. ....... -án ...... órakor a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében, majd ........ órakor a Bazilikában tartandó esküvőjükön.

8.    ................... és ................... Ezúton szeretnénk tudatni, hogy az Úr 2006. éve május szent havának 20. Napján FRIGYRE LÉPÜNK Templomi ceremónia kezdete: ......... órakor a Bazilikában Polgári esküvő kezdete: ....... órakor a Mátyás király körút 3. sz. alatt. Szeretnénk, ha ezen a számunkra oly fontos eseményen velünk lennének.

9.    .... és .... Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk vadházasságunknak és 2006. szeptember 12-től már hivatalos formában is összetartozunk. Ezúton meghívunk - csatolt részeiddel együtt - hogy szem- és fültanúja légy 16 órakor a polgári (Bp. VI. Teréz krt. 11-13.), majd 17 órakor a katolikus esketésnek a budavári Mátyás templomban. Ezt követően féktelen mulatozásba kezdünk pilisszentiváni birtokunkon. A megjelenés kötelező! (Ezért táviratcím nincs. Addig is elérhetsz minket új számunkon: 541-6541)

10.    .... és .... Még néhány nap... és 2006. április 24-én örök hűséget esküszünk egymásnak. E számunkra oly fontos esemény boldog pillanatait szeretnénk megosztani rokonainkkal és barátainkkal, ezért sok szeretettel várjuk Önt és kedves családját 15 órakor a Budapest IV. kerületi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében és 16 órakor a Vajdahunyadvári Jáki kápolnában tartandó esküvőnkre, valamint az azt követő ünnepi vacsorára a Gundel étterembe. Táviratcím: Gombai, 1047 Budapest, Attila u. 132.

11.    Farkas Beáta és Viski Elemér együtt hajózik tovább az élet tengerén... Szeretettel meghívják Önt és becses családját 2006. augusztus 9-én 15 órára a budapesti nemzetközi hajóállomásra (Bem rakpart), ahonnan a násznéppel és az anyakönyvvezetővel együtt eloldják a Bécs nevű luxushajó köteleit! R.S.V.P. július 20-ig a 747-7777-es számon.

12.    Hirtl Cecília és Molnár Ádám Hódolva a hagyományoknak és eleget téve az előzetes várakozásnak 2006. július 18-án 18 órakor összeházasodunk a martfűi Szent Tamás-templomban. Ebből az alkalomból szeretettel meghívjuk Önöket esküvőnkre és az ünnepi vacsorára a lajosmizsei Tanya csárdába. Táviratcím: Molnár, 5000 Szolnok Búzavirág u. 21.

13.    Havasi Diána és Osz Miklós Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb, a sikeres folytatás érdekében 2001. március 30-án összeházasodunk. Reméljük , hogy velünk osztozol e nagy nap örömeiben és megtisztelsz minket jelenléteddel a ceremónián, majd az azt követő dínom-dánomon. Program: - Vendégfogadás: 15.00 órától a Vasmacska Étteremben - Polgári esküvő: 16.30-kor a szombathelyi Városháza dísztermében - Templomi esküvő: 17.30-kor a Szent Erzsébet templomban. Visszajelzést kérünk a 94/457-628-as számra.

14.    Ezen cédula mindenkori birtoklója szívéjjel értesíttetik, hogy egyrészről Tóth Szilvia mint gyűrűs menyasszony másrészről Garek László mint boldog vőlegény 1999. október havának 23. napján a déli harangozás után nyolcadfél órával (16.00) az Arany János utca.14. szám alatt fellelhető Bazilikában, megtartják frigyüket és a házasság szent kötelékét választják. Ezen iromány olvasója ezennel feljogosíttatik a fennkölt ceremónián való részvételre, amely célból kéretik ünnepi gúnyáját felöltve, s szívét lelkét díszbe öltöztetve a fent nevezett helyen és időben tiszteletét tenni, majd a mulatságon részt venni.

15.    Tudjuk, hogy sok férfit és nőt taszítunk ezzel a kétségbeesésbe, de úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk. E jeles esemény 2006. augusztus 24-én 17.00 órakor lesz a kisbéri Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében, majd a római katolikus templomban. Szeretettel várunk Benneteket az esküvőre, és az azt követő vacsorára!

16.    Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk az "én sose adom be a derekamat " című fejezetnek és 2006. augusztus 5-én önként és dalolva összeházasodunk. Ezúton meghívunk - csatolt részeiddel együtt, hogy szem- és fültanúja legyetek annak, hogy 16. órakor a Bicskei Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében, majd a Római Katolikus Templomban örök hűséget fogadunk egymásnak. Azt követően féktelen mulatozásba kezdünk.

17.    Miután meggyőződtünk arról, hogy nekünk együtt a legjobb, a sikeres folytatás érdekében (dátum) összeházasodunk. Reméljük, velünk osztozol e nap izgalmaiban és megtisztelsz minket jelenléteddel a ceremónián, majd az azt követő dínomdánomon. ------------------------------Program:------------------------------ - Polgári esküvő (időpont) a .........Házasságkötő teremben - Templomi esküvő (időpont) a ........ Templomban - Ünnepi vacsora az ..... étteremben. Visszajelzést kérünk a ..... telefonszámon.

18.    Örömmel tudatjuk, hogy az előzetes várakozásoknak eleget téve szerelmünket hivatalos formában is megerősítjük. Szeretettel várunk Benneteket (hely), (időpont).

19.    Vadházasságunk megszelídítése érdekében, úgy döntöttünk, hogy (dátum) örök hűséget esküszünk egymásnak. Elhatározásunkkal a hivatali pecsétet 15:30-kor a ........ Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (cím) kapjuk, Isten áldását pedig (időpont) a ....... Templomban (cím) kérjük. Reméljük, osztozol örömünkben, és megtisztelsz minket jelenléteddel mindkét ceremónián, valamint az azt követő ünnepi vacsorán....... (cím).

20.    Örömmel tudatjuk, hogy példátokon felbuzdulva mi is kedvet kaptunk a házasság édes örömét kipróbálni, így meghívunk Benneteket ...... (hely), .......(időpont) ..... tartandó esküvőnkre.

21.    .... kisasszony és ..... úr Örömmel tudatjuk, hogy az Úr .... évének ... havában a .... napon a ... Városházának díszes termében ... órakor, majd a .... templomában ... órakor kimondjuk a boldogító igent. Szeretnénk, ha velünk lennétek ezen a szép napon, hogy szem és fül tanúi lehessetek e világraszóló eseménynek. Jó szokáshoz híven a szertartás után fergeteges mulatozásba kezdünk, melyen szintén számítunk Rátok.

22.    Úgy döntöttünk x és y hogy még szebbé varázsoljuk egymás életét s e nemes napon (dátum) házasságot kötünk. Szeretnénk, ha Ön és kedves családja is velünk lenne és osztozna örömünkben. Szeretettel várjuk... órakor .... Polgármesteri Hivatal Eskető termében majd .... Templomban tartandó esküvőnkre majd az ezt követő ünnepi vacsorára .... étteremben.

23.    Kedves Családunk és Barátaink! Szeretettel meghívunk, hogy velünk örüljetek, mikor (dátum), (időpont) a ... házasságkötő teremben majd (időpont) .... Templomban végleg összekötjük életünket. Közös életünk első óráit töltsétek velünk az .... Étteremben egy vacsorával egybekötött mulatozáson.

24.    IDÉZÉS! 
Az összeesküvés alapos gyanúja miatt x és y ügyében a címzettet a (hely) (ekkor meg akkor) kitűzött vallomásra tanúként megidézem. Figyelmeztetjük, hogy ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal nem menti ki, vagy engedély nélkül távozik illetve önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem tud mélyen hallgatni, annak a család elővezetését rendelheti el. Ha a határnapot hibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított 8 napon belül részvét, rajongói vagy kárörvendő levél postázására kötelezzük. Ha az idézett éhen marad elviszik az összeesküvők szerencséjét. Ezt a kockázatot mi nem vállalván ... utasítjuk (idő, hely) feltálalt étkek maradéktalan elfogyasztására!

25.    Az Úr ... évének.... havában a ....napon napnyugta előtt, amikor az óra elüti a ...-t, ....-ban, ... díszes termében valamint a ... órai harangszóra .....templomában tartandó menyegzőjükre, és az azt követő ünnepi vacsorára ....kisasszony és ....úr sok szeretettel meghívja Önt és Tisztelt háza népét.
26.    …… és neje Örömmel értesítjük Önöket, hogy gyermekeink x és y házasságot kötnek. Ezúton szeretnénk meghívni Önt és kedves családját (dátum) a ....-i Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tartandó esküvőre, és az azt követő estebédre. Vendégvárás 14 órától a ... étteremben.

27.    Egyben kellünk? 
Egybekelünk! 
Gyere velünk, ünnepelünk : 
A ....-i Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe 
A templomba menetelünk : 
2006 június 4-én 11-re a Ligeti Református templomba 
Eztán pedig ebédelünk: 
Ugyanaznap a törökbálinti görög étteremben 13h -tól

28.    Zita sokáig kereste párját, de most úgy tűnik nem árul petrezselymet többé! András komoly ígéretet tett, hogy egy életen át párja lesz. Hogy ezt mindenki megtudja hetedhét országra szóló vigasságot rendezünk. A szertartás az I. kerületi házasságkötő teremben a várban zajlik, majd közvetlenül utána az Alabárdos étterem oldalát rúgjuk ki mulatozás közben. 
Szeretettel várunk Benneteket (hely), (időpont).

29.    A király legkisebb leányának Borbálának kezét Bence lovag nyerte el. Kézfogójukra a násznép messze földről hivatalos. György tiszteletes napok óta gyakorolja az imákat a szolganép pedig feni a késeket. Az ökörsütéshez a kertben sátrakat állíttattak, és akár száz hordót is csapra vernek a jeles napon. Ezúton invitálunk hetedíziglen, hogy szem- és fültanúja legyetek annak, hogy az úr 2006 évének július havának 4-ik napján sötétedéskor (16. Órakor) a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében, majd a Görög Katolikus Templomban örök hűséget fogadunk egymásnak. Azt követően kezdődhet a hét napig tartó vigasság!

 
Tedd fel kérdésed, és esküvőszervezőnk 48 órán belül igyekszik megválaszolni azt legjobb tudása szerint :)
kérdezz itt!
Öltözék tippek vőlegényekhez
------------------------------------------------------------
Legyen mókás az esküvőd!
------------------------------------------------------------
Válassz az alakodhoz illő menyasszonyi ruhát! Még több hír
 
 
Hírlevél feliratkozás
 
No name
 
Esküvőjük időpontja: - date -
Tovább a blogra