Szertartások

 
 

Egyházi esküvő: 
Hazánkban az állam az egyházi szertartást önmagában nem ismeri el, ezért kötelező a polgári házasságkötés anyakönyvvezető előtt. 

A templomi esküvő a maga varázsával, évezredes hagyományaival és szépségével sok házasulandót vonz.  A polgári esküvővel egyidőben sok pár szeretné megkoronázni nászát egyházi szertartással.

Belépni a templomba, végigvonulni a padok között, orgonaszó kíséretében az oltárhoz sétálni szinte minden kislány álma, ami felnőttként, szűk családi körben vagy méretes  násznép előtt valóra is váltható. Ez azon napok egyike lesz amire egész életedben emlékezni fogsz!

 

Katolikus esküvő:

A római katolikus szertartás szerinti esküvő esetén legalább 3 hónappal előtte kell jelentkezni a jegyespárnak, ilyenkor szoktuk kérni mindenekelőtt mindkét féltől, ha római katolikusok, a keresztlevelet. Ha egyik fél sincs megkeresztelve akkor csak püspöki engedéllyel lehet összeadni a párt. Ha nincs felhatalmazás hozzá akkor vagy meg kell keresztelkedni vagy más felekezetnél kell a templomi esküvőt megtartani. 

A templomot és a papot maguk választhatják ki, de abban az esetben ha a pár nem a ott házasodik ahol él, akkor a lakóhely szerinti plébános ad egy úgynevezett elbocsájtót amivel engedélyezi az összeadást.

 Legalább három alkalommal jegyes oktatásra kell járni, ez lehet csoportos és egyéni foglalkozás is. Az esküvő előtt szentmisén vesznek részt, ahol gyónnak, áldoznak a fiatalok. A szertartás ára változó, attól függően, kérnek-e szentmisét, virágdíszítést, orgonazenét stb.. 

Fontos kritérium, hogyha a pár vegyes vallású írásban kell vállalni, hogy a születendő gyermek(ek)et római katolikusként fogják felnevelni és megkeresztelni. Ezt bár a katolikus fél írja alá partnere hallgatólagos beleegyezésével vállalja, hogy ebben nem akadályozza meg.

 

Református esküvő:
A szertartás előtt kötelező a polgári esküvő. Református esketés, azaz a házasságot megáldó istentisztelet esetén a párok esküvői fogadalmuknál a lelkipásztor szavait ismétlik el. Mivel a református vallás szerint a pár már nem, mint vőlegény és menyasszony, hanem, mint férj és feleség érkezik a templomba, így nem házasságkötésről, hanem annak megáldásáról van szó. (ezért kell minden esetben a polgári esküvőt hamarabb megtartani)

Fontos, hogy az ifjú pár meg legyen keresztelve. Esküvő előtt egy felkészítő beszélgetésen kell részt venniük. A szertartásnak nincs meghatározott ára, általában a tanúk vagy az örömszülők fizetik. 

 

Evangélikus esküvő:
Szintén elengedhetetlen volt a polgári esküvő, de már nem feltétlen ragaszkodnak hozzá. Ha mindkét fél gyakorló keresztény életvitelt él akkor gond nélkül elvégzik a szertartást. Ha az egyik fél nem nem evangélikus, de meg van keresztelve akkor sincs probléma Arra is van lehetőség, hogy az evangélikus lelkészt bevonják más felekezet templomában tartott esküvőbe. Az esemény előtt legalább 3 hónappal be kell jelenteni a szándékot. Bármelyik fél kezdeményezheti az illetékes lelkésznél vagy a saját lelkészüknél. Meg kell jelenni egy előkészítő beszélgetésen. A szertartás 20-25 perc, kiegészítve zenékkel, köszöntőkkel. 

Polgári esküvő:

A magyar törvények szerint csak az anyakönyvvezető előtt kimondott igen számít házasságnak.
Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot. Nem lehet házasodni továbbá:
          - egyenes ági rokonnal,
          - testvérekkel,
          - testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
          - a volt házastárs egyenes ági rokonával,
          - örökbefogadó az örökbefogadottjával.
Tennivalók polgári esküvő esetén:
          - Bejelentkezés
          - Házasságkötés feltételeinek megismerése
          - Házasságkötés akadályainak felismerése, ha van
          - Szükséges okmányok beszerzése
          - Tanúk kiválasztása

Bejelentkezés
A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól, ha a párnak sürgős a házasságkötés. A bejelentést bárhol meg lehet tenni. Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető, nincs lakóhelyi kötöttség. Külön költsége akkor van, ha nem hivatali időben vagy saját helyszínt választ a pár. A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni. 

Házasságkötés feltételei
Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és ezt az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi. A magyar jog a házasság intézménye alatt kizárólag egyenjogú férfi és elhatározásán alapuló szövetséget ért, melynek értelmében a feleknek jogai és kötelezettségei keletkeznek. A magyar állam az azonos neműek házasságát nem engedélyezi.

Feltételek:

 • a házasulók együttes személyes jelenléte
 • egybehangzó kijelentése
 • az anyakönyvvezető hivatalos helységében történjen
 • két tanú előtt 

Házasságkötés akadályai
A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy nincs törvényes akadálya a házasságuknak. Akadályok lehetnek:

 • fennálló házasság
 • közeli rokonság
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság
 • cselekvőképtelen állapot
 • házasságkötési korhatár el nem érése 

Szükséges okmányok
A házasságkötéshez a következő okmányok, ill. igazolások szükségesek:

 • személyi igazolvány
 • külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakóhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya)
 • igazolás a nőtlen, ill. hajadon családi állapotról, amit az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal népesség-nyilvántartási osztályán lehet beszerezni.
 • elvált személyeknél jogerős válóperi ítélet, vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:
  • útlevél vagy letelepedési engedély
  • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása 
  • tanúsítvány, hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet. (beszerezhető követségeken, konzulátusokon) 

Tanúk
A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet tanú, aki nagykorú, cselekvőképes és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Ha külföldi állampolgárságú a tanú, akkor szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács is. A tanúk szerepe:

 • tanúsítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagy is a házasság létrejöttét.
 • a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre.
 
Tedd fel kérdésed, és esküvőszervezőnk 48 órán belül igyekszik megválaszolni azt legjobb tudása szerint :)
kérdezz itt!
Öltözék tippek vőlegényekhez
------------------------------------------------------------
Legyen mókás az esküvőd!
------------------------------------------------------------
Válassz az alakodhoz illő menyasszonyi ruhát! Még több hír
 
 
Hírlevél feliratkozás
 
No name
 
Esküvőjük időpontja: - date -
Tovább a blogra